8 Percent IO2 - Learner manual_NL

1 Leerboek IO2 - In-Service Training

2 Inhoud 1. Inleiding..............................................................................................................................3 2. 8 procent Kader: 10 competenties van bijzonder belang voor innovatieve ondernemers 4 Ontmoet de innovatieve ondernemer...................................................................................6 3. Intellectuele output ...........................................................................................................7 3.1. IO1: Compendium van interactieve infographics .......................................................7 3.2. IO2: Bijscholing voor beroepsonderwijs docenten .....................................................8 3.3. IO3: 8 per cent MOOC ...............................................................................................10 4. Pedagogische strategie ....................................................................................................11 Op uitdagingen gebaseerd leren .........................................................................................11 4.1. De competentie en het vertrouwen van VET-docenten opbouwen om in online omgevingen te werken ........................................................................................................14 5. Trainingsmiddelen voor de ontwikkeling van digitale mediavaardigheden voor VETdocenten - 20 uur persoonlijk leren ........................................................................................18 Inleiding................................................................................................................................18 Trainingsmiddelen ...............................................................................................................19 6. Lesplan voor face-to-face leren ...........................................................................................36 Module 1 - 10 competenties die van bijzonder belang zijn voor innovatieve ondernemers - 2 uur face-to-face leren .......................................................................................................36 Module 2 - De competentie en het vertrouwen van continu beroepsopleiding docenten opbouwen om in online omgevingen te werken - 3 uur persoonlijk leren. ........................37

3 1. Inleiding Aangezien de economie van de EU zich in een snel tempo blijft ontwikkelen, wordt van cVET-docenten steeds vaker verwacht dat ze nieuwe opleidingen geven om aan de behoeften van opkomende markten te voldoen, maar in veel gevallen wordt er geen passende bijscholing gegeven. Op innovatie gebaseerde ondernemers spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van economieën over de hele wereld. Hoewel innovatieve ondernemers uit verschillende achtergronden en omgevingen komen, delen ze gemeenschappelijke kenmerken, motieven en competenties. Bovendien is bekend dat innovatieve ondernemers een sterke opleidingsachtergrond en werkervaring hebben van 5-10 jaar voorafgaand aan de lancering van hun eerste onderneming. Het zijn noch beginners noch beginners. Echte innovatieve ondernemers zijn seriële innovators die aan het einde van hun carrière een portfolio van succesvolle en minder succesvolle ondernemingen achterlaten. Het ondersteunen van de groei van innovatieve ondernemers door middel van beroepsonderwijs en -opleiding kan daarom een blijvende impact verwachten. De projectpartners zijn van mening dat we ondernemerschapstrainingen in de publieke ruimte van de meest populaire socialemediakanalen moeten brengen en zo essentieel educatief materiaal naar potentiële innovatieve ondernemers moeten brengen waar ze zijn, in plaats van te wachten tot ze naar ons komen. Het 8 PER CENT-project stelt de introductie voor van interactieve infographics als volledig nieuwe online leermiddelen die zijn ontworpen met de gewoonten en voorkeuren van de doelgroep in gedachten. Leermateriaal zal on-demand beschikbaar zijn; gepresenteerd in een modulair formaat om te leren in korte leersessies; en bouw een diep begrip op van de competentie die wordt behandeld in een stapsgewijze leerervaring. Dit type leren is de vorm die het meest wordt gewenst door 'drukke' mensen en uit onderzoek blijkt dat de meeste innovatieve ondernemers al aan het werk of actief zijn. De ontwikkelde bronnen zullen een aantal verschillende mediarijke bronnen bevatten die toegankelijk zijn via QR-codes om ervoor te zorgen dat ze aantrekkelijk zijn en passen bij de huidige trends in de online activiteiten. Ze zullen toegankelijk zijn via de meest populaire sociale mediakanalen. Hoewel de ontwikkelde bronnen op zichzelf staan en zelfgestuurd leren ondersteunen, zullen ze ook ontworpen zijn voor gebruik in groeps- of workshopomgevingen. Om cVETdocenten te ondersteunen om het potentieel van deze nieuwe bronnen te maximaliseren en inderdaad, om zelf meer bronnen te creëren, zal een uitgebreid bijscholingsprogramma worden ontwikkeld om hun voortdurende professionele ontwikkeling te ondersteunen en hen in staat te stellen hun praktijk uit te breiden naar een nieuwe online leeromgeving.

4 2. 8 procent Kader: 10 competenties van bijzonder belang voor innovatieve ondernemers Het bijscholingsprogramma en de leerhandleiding is de tweede output van het 8 PER CENT - Entrepreneurship Training for Innovators-project. Het doel van dit trainingsprogramma is om VET-docenten te ondersteunen bij het maximaliseren van het potentieel van de nieuwe dynamische, mediarijke leermiddelen die zijn ontwikkeld via het 8PER CENT-project. Het 8% bijscholingsprogramma is bedoeld om docenten in het beroepsonderwijs en -opleiding te ondersteunen die rechtstreeks met innovatieve ondernemers werken om hun vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Hiermee bedoelen we dat via dit uitgebreide bijscholingsprogramma, VET-docenten in staat zullen worden gesteld om samen te werken met op innovatie gebaseerde ondernemers die een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van economieën over de hele wereld. Daarom is deze bijscholing bedoeld voor VET-docenten om hun digitale mediavaardigheden te ontwikkelen, om hun competentie en vertrouwen op te bouwen om in online leeromgevingen te werken en ommeer te leren over 10 competenties die van bijzonder belang zijn voor innovatieve ondernemers. Op deze manier zijn ze voorbereid om te onderwijzen en een trainingsondersteuning te zijn voor innovatieve ondernemers om interactieve infographics te gebruiken die zijn ontworpen via het 8 PER CENT-project. Module zal als volgt worden gestructureerd: Behandelde onderwerpen Leeractiviteit/materialen Face-to-face workshop (2uur)  Relevantie van innovatieve ondernemersmentaliteit en competenties op het gebied van ondernemerschap, het scheppen van banen en kansen voor bedrijfsontwikkeling  Het innovatieve ondernemersprofiel Actieve leerbenadering, toepassen van ontwerpdenken, mapping, verkenning en prototypingmethoden Zelfstudie (10uur)  10 sleutelcompetenties voor innovatieve ondernemers  Actieve leerbenaderingen voor training in innovatief ondernemerschap Interactieve infographics O1 + aanvullende infographics waarin het innovatieve ondernemersprofiel en de actieve leerbenaderingen voor het ontwikkelen van innovatie worden geïntroduceerd entrepreneurship competences

5 Na afronding van deze module kunnen beroepsonderwijs docenten:  Begrijp de rol van een innovatieve ondernemersmentaliteit bij werkgelegenheid, het scheppen van banen en kansen voor bedrijfsontwikkeling  Beschrijf de 10 kerncompetenties voor innovatieve ondernemers  Stimuleer het verkennen van professionele kansen die voortkomen uit de adoptie van een innovatieve ondernemersmentaliteit  Ondersteun de ontwikkeling van de 10 sleutelcompetenties richting innovatief ondernemerschap  Voldoen aan een innovatieve ondernemersmentaliteit  Begeleid innovatieve ondernemers naar succes en voldoening Module 1 is ontwikkeld in nauwe afstemming met de O1 - Compendium van interactieve infographics. De 10 sleutelcompetenties voor innovatieve ondernemers waarop wordt getarget, zijn die welke zijn ontwikkeld voor de eerste projectoutput: 1. creatief denken 2. probleemoplossing 3. leiderschap en management 4. innovatief beheer 5. wendbaar beheer 6. strategisch management 7. risicobeheer 8. bedrijfsontwikkelingsmodel 9. risicokapitaal aantrekken 10. snel experimenteren. Naast een concrete focus op de genoemde competenties, introduceert module 1 ook de relevantie van innovatieve ondernemersmentaliteit en competenties in intrapreneurship, het creëren van banen en zakelijke ontwikkelingsmogelijkheden, evenals het belang van actieve leermethodologieën om de ontwikkeling van deze competenties te bevorderen. Deze sessie laat de deelnemers kennismaken met de 10 competenties van innovatieve ondernemers - creatief denken; probleemoplossing; leiderschap en management; innovatief beheer; wendbaar beheer; strategisch management; risicomanagement; bedrijfsontwikkelingsmodel; risicokapitaal aantrekken; snel experimenteren - en het belang van actieve leerstrategieën om hun ontwikkeling te bevorderen. beroepsonderwijs docenten worden uitgedaagd om tijdens de sessie zelf met deze strategieën te experimenteren, het bewustzijn over hun potentieel te vergroten en persoonlijke perspectieven op de behandelde onderwerpen los te laten.

6 Ontmoet de innovatieve ondernemer VET-docenten worden aangemoedigd om deel te nemen aan twee leerdynamieken, geïnspireerd door design thinking-technieken, om te debatteren en uit te breiden over het profiel van innovatieve ondernemers. Er zijn twee sjablonen voorzien om deze leerdynamiek te vergemakkelijken. De deelnemers werken eerst in kleine groepen aan de personasjabloon en bespreken demografische kenmerken, behoeften, motivaties en scenario's waarin innovatieve ondernemers zichzelf plaatsen. Ze kunnen werken met een echt of een abstract profiel. Na deze eerste ronde gaan de deelnemers aan de slag met de empathiekaartsjabloon, waarbij ze zich afvragen wat de gedachten, gevoelens, acties en uitspraken van innovatieve ondernemers zijn. Gevulde sjablonen worden vervolgens gepresenteerd en besproken met de hele groep, wat aanleiding geeft tot verdere discussie over de meest relevante kenmerken en competenties van innovatieve ondernemers en hoe hun ontwikkeling te bevorderen door middel van training en voortdurende professionele ontwikkeling. Op basis van deze groepsdiscussie hervatten de deelnemers vervolgens de meest opmerkelijke aspecten en best practices om innovatief ondernemerschap te laten groeien, met behulp van de meegeleverde sjabloon voor dat doel, en reflecterend op ieders praktijk en benaderingen. Begeleiders van opleidingen moeten gedurende de hele activiteit mogelijkheden voor zelfreflectie creëren onder deelnemers, waarbij ook de rol van de genoemde competenties voor ondernemerschap, het scheppen van banen en intrapreneurship wordt uitgebreid.

7 3. Intellectuele output 3.1. IO1: Compendium van interactieve infographics Het doel van het 8 PER CENT-project is om de 10 competenties aan te pakken die zijn geïdentificeerd als van bijzonder belang voor innovatieve ondernemers. Deze output compromitteert een toolkit van 40 interactieve infographics die deze competenties aanpakken. 40 interactieve infographics over de volgende competenties: Creatief denken Probleemoplossing Leiderschap en management Innovatief beheer Agile beheer Strategisch management Risicomanagement Bedrijfsontwikkelingsmodel Risicokapitaal aantrekken Snel experimenteren Elke individuele interactieve infographic-hulpbron bestaat uit een reeks van 4 verschillende leerelementen die steeds moeilijker worden om verschillende elementen van de belangrijkste transversale vaardigheid in kwestie op te bouwen. Deze elementen worden gepresenteerd met behulp van een combinatie van de volgende soorten leermiddelen: PowToon Video; VideoScribe-video; Artikel in tijdschrifttype; Quiz of puzzel; Digitale doorbraak; Online Educatieve Escape Room; WebQuest. Een typische interactieve infographic omvat: 1. Explainer-video of een tijdschriftartikel dat speciaal voor het betreffende doel is ontwikkeld - dit zal de belangrijkste transversale vaardigheid presenteren die wordt aangepakt en een oproep tot actie bevatten om de interesse van de leerling te stimuleren - het is gemaakt met behulp van StoryBoardThat, Powtoon of VideoScribe; 2. Quiz or puzzel - dit stelt een eerste probleem in dat moet worden opgelost om de leerling verder te betrekken en aan te moedigen - het zal worden gebouwd met KAHOOT of LearningApps;

8 3. Digitale breakout of online educatieve escape room-uitdaging - dit is een in de tijd beperkte oefening waarbij leerlingen een moeilijker probleem moeten aanpakken of oplossen op basis van voorkennis - het zal worden gebouwd met behulp van Google Formulieren of Google Sites 4. WebQuest - dit zal een teamgericht hulpmiddel zijn waarvoor brainstormen, onafhankelijke studie, het delen van informatie, peer-teaching, werken als een team aan een oplossing vereist is - het zal worden gebouwd met behulp van een combinatie van open source educatieve software en sociale mediakanalen zoals YouTube 3.2. IO2: Bijscholing voor beroepsonderwijs docenten Om het potentieel van de geproduceerde infographics te maximaliseren, heeft 8 procent een bijscholing voorbereid voor VET-docenten die met jonge ondernemers zullen werken. Aan het einde van dit trainingsprogramma zullen VET-docenten naar verwachting kritische analysevaardigheden hebben ontwikkeld om het potentieel en de beperkingen te begrijpen van het gebruik van nieuwe, op uitdagingen gebaseerde leermiddelen (quizzen, video's, puzzels, digitale breakouts en WebQuests), die de trainingsdoelen waarop ze al dan niet reageren, en de leersituaties en -contexten waarin deze methodologie succes bevordert. De bijscholing omvat 50 uur leren, opgesplitst in 25 uur workshopgebaseerde training gericht op de ontwikkeling van digitale mediavaardigheden en 25 uur zelfgestuurd online leren gericht op de geselecteerde thematische gebieden en werken in online omgevingen.  25 uur workshop-gebaseerde training gericht op de ontwikkeling van digitale mediavaardigheden  25 uur zelfgestuurd online leren gericht op de geselecteerde thematische gebieden en werken in online omgevingen. Het bijscholingsprogramma zal als volgt uit 3 verschillende gebieden bestaan: 1. Training om de 10 competenties aan te pakken waarvan is vastgesteld dat ze van bijzonder belang zijn voor innovatieve ondernemers. 2. Ondersteuning van cVET-docenten om hun digitale mediavaardigheden te ontwikkelen, zodat ze video's, audio, quizzen, puzzels, digitale breakouts, WebQuests, enz. kunnen produceren met behulp van softwareprogramma's zoals PowToon, VideoScribe, StoryBoardThat, Google Forms, Canva, KAHOOT, LearningApps enz. 3. De competentie en het vertrouwen van cVET-docenten opbouwen om te werken in online leeromgevingen waar de relatie tussen docent en leerling totaal anders is dan bij face-to-face leerscenario's. Dit element onderzoekt de verschillende rollen van docenten in deze dynamische omgevingen om ervoor te zorgen dat ze: comfortabel

9 werken met de nieuwe bronnen in deze niet-traditionele leeromgevingen; volledig ingekocht in de voordelen die online leren vooral voor de specifieke doelgroep in kwestie kan opleveren; volledig op de hoogte van de risico's die verbonden zijn aan online omgevingen; in staat om te beschermen tegen mogelijke negatieve online factoren. Deze handleiding voor leerders presenteert de leerinhoud van het bijscholingsprogramma, dat moet worden gegeven in een blended learning-formaat, waarbij een persoonlijke workshop wordt gecombineerd met zelfgestuurde leeractiviteiten. Zoals hierboven vermeld, zullen drie hoofdonderwerpen worden behandeld door het bijscholingsprogramma dat moet worden gegeven in een blended learning-formaat, volgens de tijdstoewijzing in de volgende tabel: MODULE Face-to-face workshop Zelfstudie 1 10 competenties van bijzonder belang voor innovatieve ondernemers 2uur 10uur 2 De competentie en het vertrouwen van cVETdocenten opbouwen om in online omgevingen te werken 3uur 10uur 3 Ontwikkeling van digitale mediavaardigheden 20uur 5uur 8 PER CENT stelt een uitgebreide educatieve interventie voor waarbij de behoeften van docenten als belangrijke tussenpersonen even belangrijk worden geacht als de behoeften van eindgebruikers. De voorgestelde bijscholing om docenten te ondersteunen bij het maximaliseren van het potentieel van de nieuwe dynamische, mediarijke leermiddelen, is een innovatie in de continu beroepsonderwijs sector. Het benutten van het potentieel van e-learning via de talloze online platforms en socialemediaomgevingen die beschikbaar zijn, kan een grote impact hebben op de toegankelijkheid en levensvatbaarheid van continu beroepsonderwijs voorzieningen, vooral in minder dichtbevolkte gebieden. Ervoor zorgen dat docenten vertrouwen hebben in het werken in deze omgevingen kan een blijvende impact hebben op de toekomst en positieve implicaties hebben voor het aanbieden van continu beroepsonderwijs als geheel. Na voltooiing van dit trainingsprogramma (50 uur), moeten deelnemers (beroepsonderwijs docenten): 1. Maak kennis met de projectdoelen van 8 procent en begrijp het potentieel van de nieuwe kansen die zich in de hele economie voordoen als gevolg van technologische vooruitgang 2. In staat zijn om te voldoen aan de behoeften van ondernemers aan toegankelijke, flexibele en on-demand leermiddelen en kansen 3. In staat zijn om effectief online te werken en nieuwe instructiemodellen over te nemen als leerfacilitators 4. In staat zijn om nieuwe dynamische, mediarijke leermiddelen te gebruiken

10 Kennis Vaardigheden Bevoegdheid  Begrijp de rol van een innovatieve ondernemersmentalite it bij werkgelegenheid, het scheppen van banen en kansen voor bedrijfsontwikkeling  Beschrijf de 10 kerncompetenties voor innovatieve ondernemers  Begrijp en leer het potentieel van de nieuwe mediarijke curriculumbronnen  Identificeer de stappen die nodig zijn om de ondernemersgeest te ontwikkelen  Begrijp de werkmogelijkheden in online omgevingen  Stimuleer het verkennen van professionele kansen die voortkomen uit de adoptie van een innovatieve ondernemersmentalite it  Ondersteun de ontwikkeling van de 10 sleutelcompetenties richting innovatief ondernemerschap  Identificeer de leersituaties en - contexten waarin het gebruik van nieuwe media-rijke bronnen een effectieve leerbetrokkenheid kan bevorderen  In staat zijn om nieuwe media-rijke leermiddelen te creëren  In online omgevingen kunnen werken en lesgeven aan innovatieve ondernemers  Voldoen aan een innovatieve ondernemersmentalite it  Begeleid innovatieve ondernemers naar succes en voldoening  Bereidheid om te begrijpen hoe nieuwe media-rijke curriculumbronnen kunnen worden geïntegreerd voor het werken met innovatieve ondernemers  Bereidheid om samen te werken met innovatieve ondernemers die gebruik maken van innovatieve, nieuwe mediarijke middelen  Bereidheid om nieuwe mediarijke leermiddelen te creëren 3.3. IO3: 8 per cent MOOC 8 procent MOOC is een 'massively-open' leerplatform en vereist geen vereisten zoals voorafgaand leren of het bezit van een kwalificatie. De toegang tot de leermiddelen is gratis en de inhoud die door het 8 procent-consortium wordt gegenereerd, zal worden gepubliceerd

11 als open leermiddelen, zodat ze door anderen kunnen worden hergebruikt. Het ontwikkelde leermateriaal zal dus beschikbaar zijn voor toegang op afstand via internet en zal geen fysieke aanwezigheid in een klaslokaal vereisen. Dit zorgt ervoor dat iedereen, waar ook ter wereld met een internetverbinding, direct aan de slag kan met de ontwikkelde leermiddelen. De MOOC van 8 procent geeft toegang tot een zeer groot aantal leerlingen, is schaalbaar en kan een groot aantal eindgebruikers ondersteunen. 4. Pedagogische strategie Op uitdagingen gebaseerd leren Wat is uitdagingsgestuurd leren? Challenge-Based Learning (CBL) is een pedagogische benadering die leerlingen actief betrekt in een situatie die reëel, relevant en gerelateerd is aan hun omgeving. Kern van CBL is dat leren wordt aangedreven door uitdagende, open problemen met meerdere oplossingen. Op uitdagingen gebaseerd leren - is een onderwijsmodel waarin leerlingen voor zeer serieuze uitdagingen worden gesteld. Door hen doen ze ervaring op, waardoor hun activiteiten veel betekenisvoller worden. Gecombineerd met betrokkenheid en het gebruik van persoonlijk potentieel, dienen deze activiteiten om informatie te zoeken en te verwerken en nieuwe oplossingen te creëren voor de lokale omgeving. De op uitdagingen gebaseerde leerbenadering toepassen op leerlingen Op uitdagingen gebaseerd leren in de praktijk omvat het werken met lerenden om een bestaand interdisciplinair probleem te identificeren en dit vervolgens te koppelen aan actuele gebeurtenissen in de lokale omgeving en de wereld en het als een probleem te identificeren. De rol van de begeleider is om de leerlingen ervan bewust te maken dat het oplossen van dit probleem een positief effect zal hebben op de lokale omgeving. Daarna definieert de begeleider de reikwijdte van de te ondernemen actie, bepaalt de vormen van hulpverlening, ontwikkelt passende instrumenten en bewaakt regelmatig het verloop van de werkzaamheden. Zodra de leerlingen het probleem en de impact ervan volledig begrijpen, kunnen ze de toegewezen taken met toewijding, creativiteit en met hun unieke ideeën uitvoeren. Dit proces vereist tijd en begrip, evenals de leidende hand van de begeleider die indien nodig de concepten zal begeleiden of verduidelijken. De CBL-methode kan worden onderverdeeld in verschillende werkfasen, die als volgt zijn:

12 1. Planning In de eerste stap ontwikkelt de facilitator een plan van aanpak voor de implementatie van het model. In deze stap is het belangrijk om na te denken over de uitdagingen waarmee studenten te maken kunnen krijgen. De facilitator moet zowel de verwerving van nieuwe kennis als de verwerving van vaardigheden omvatten. Uitdagingen kunnen niet los worden gezien van de realiteit, ze moeten betrekking hebben op de eerder besproken stof, maar ook aansluiten bij de behoeften van de samenleving. 2. Het hoofdidee identificeren Stap twee is het formuleren van vragen, brainstormen of het aangaan van een discussie. De leerling krijgt een interessant feit te zien over het hoofdonderwerp van de uitdaging. Het moet kort worden geïntroduceerd bij de studenten op een manier die hen aanspreekt en het initiëren van een gesprek/brainstormsessie of online onderzoek. 3. Praktische actie De leerlingen identificeren manieren om de taak op te lossen, denken na over de vragen die ze moeten beantwoorden terwijl ze aan het werk zijn, en noemen de moeilijkheden die zouden kunnen voorkomen dat ze het gewenste resultaat bereiken. In dit geval is het de rol van de begeleider om de leerlingen te helpen zoveel mogelijk relevante vragen te formuleren en hen zo nodig te begeleiden, wat het algehele probleemoplossend vermogen vergroot. 4. Het uitvoeren van het eigenlijke werk Deze stap houdt in dat de leerlingen manieren voorbereiden om de uitdaging aan te gaan. Er kunnen veel ideeën zijn om een specifiek probleem op te lossen, waaronder acties, films, afgewerkte producten en onderzoeksmateriaal. In deze stap gebruiken de leerlingen hun persoonlijke potentieel en creativiteit. Het is echter van cruciaal belang dat de leerlingen zich ervan bewust blijven dat alles wat ze vandaag leren van groot belang kan zijn voor het oplossen van zowel lokale als mondiale problemen in de toekomst. 5. Presentatie van de resultaten De laatste stap is het presenteren van de resultaten van het werk van leerlingen aan het publiek (publicaties, displays enz.). Een dergelijke activiteit benadrukt het belang van de prestaties van studenten en motiveert hen tot verder onderzoek en implementatie van innovatieve en originele oplossingen. Het doel van de CBL-methode is om de lerenden in staat te stellen zelfstandig kennis en vaardigheden te verwerven, door hen te begeleiden en aan te moedigen om hun eigen creatieve en onconventionele manieren, onderzoeks- en brainstormtechnieken te gebruiken om een bepaald probleem op te lossen. Door studenten BETROKKEN te zijn, worden ze aangemoedigd om het probleem te ONDERZOEKEN en gepast te HANDELEN, wat resulteert in creatieve probleemoplossing en de ontwikkeling van hun vaardigheden op verschillende niveaus en op verschillende gebieden.

13 Stappen naar een probleemgestuurde leeraanpak Stap 1: Onderzoek het probleem. Verzamel de nodige informatie; nieuwe concepten, principes en vaardigheden leren over het voorgestelde onderwerp. Stap 2: Geef aan wat bekend is. Individuele leerlingen en groepen geven aan wat ze al weten over het scenario en op welke gebieden ze informatie missen. Stap 3: Definieer de problemen. Kader het probleem in een context van wat al bekend is en informatie die de leerlingen verwachten te leren. Stap 4: Onderzoek de kennis. Zoek bronnen en informatie die kunnen helpen bij het maken van een overtuigend argument. Stap 5: Onderzoek oplossingen. Maak een lijst van mogelijke acties en oplossingen voor het probleem, formuleer en test mogelijke hypothesen Stap 6: Presenteer en ondersteun de gekozen oplossing. Formuleer en onderbouw uw conclusie duidelijk met relevante informatie en bewijs. Stap 7: Controleer uw prestaties. Vaak vergeten, is dit een cruciale stap in het verbeteren van uw probleemoplossende vaardigheden. Studenten moeten hun prestaties evalueren en verbeteringen plannen voor het volgende probleem. Voordelen van probleemgestuurd leren Voor studenten  Het is een studentgerichte benadering.  Studenten vinden het doorgaans leuker en bevredigender.  Het stimuleert meer begrip.  Studenten met PGO-ervaring beoordelen hun capaciteiten hoger.  PBL ontwikkelt vaardigheden voor levenslang leren. Voor instructeurs  De opkomst in de klas neemt toe.  De methode biedt meer intrinsieke beloning.  Het stimuleert studenten om meer tijd te besteden aan studeren.  Het bevordert interdisciplinariteit. Risico's van probleemgestuurd leren Voor studenten  Eerdere leerervaringen bereiden studenten niet goed voor op PGO.  PGO vraagt meer tijd en ontneemt studietijd aan andere vakken.  Het creëert enige angst omdat leren rommeliger is.  Soms brengen problemen met de groepsdynamiek de effectiviteit van het PGO in gevaar.  Er kan minder inhoudelijke kennis worden geleerd. Voor instructeurs

14  Het creëren van geschikte probleemscenario's is moeilijk.  Het vereist meer voorbereidingstijd.  Studenten hebben vragen over het proces.  Problemen met de groepsdynamiek vereisen mogelijk tussenkomst van de faculteit.  Het roept nieuwe vragen op over wat te beoordelen en hoe. 4.1. De competentie en het vertrouwen van VET-docenten opbouwen om in online omgevingen te werken Dit onderdeel van de bijscholing wordt ondersteund door 14 uur zelfgestuurd leermateriaal over dit onderwerp. Ze zijn beschikbaar op de volgende link: Gemengd leren Of het nu gaat om volledig online lesgeven, een hybride model of persoonlijk lesgeven met vereisten voor sociale afstand, in de afgelopen periode heeft iedereen als gevolg van een pandemie veranderingen moeten aanbrengen in de manier waarop ze lesgeven. De pedagogische stijl en praktijken waarop we voorheen vertrouwden, zijn ofwel niet langer een optie of zijn niet zo effectief gezien de huidige beperkingen. Dus de docenten, trainers en docenten hebben zich aangepast, de technologie geleerd en de nodige aanpassingen gedaan. De pedagogische strategie die in dit geval wordt voorgesteld, is blended learning. Blended learning is niets nieuws, maar lijkt tijdens de pandemie steeds meer toepasbaar te zijn geworden. Blended learning is onderwijs dat niet uitsluitend face-to-face leren gebruikt, maar het gebruik van digitale bronnen, klassikaal onderwijs, online colleges en zelfgestuurd leren combineert. Wat in eerste instantie een probleem lijkt, is hoe de docent het leerproces van zijn leerling bewaakt. Dit probleem wordt, zoals altijd, opgelost door de kennis aan het einde van het leerproces te controleren. In het volwassenenonderwijs is dit proces echter iets eenvoudiger. Volwassen studenten willen zoveel mogelijk leren. Zij benaderen leren anders dan kinderen en zijn veelal verantwoordelijk voor hun eigen proces en uiteindelijk de leerresultaten. Daarom kan worden geconcludeerd dat in dit specifieke geval VET-docenten alleen op de hoogte hoeven te zijn van het blended learning-proces, het hoeven te organiseren en mentoren voor hun studenten hoeven te zijn. De belangrijkste stappen in dit proces zijn hen te concentreren op de materialen en hen bewust te maken van leerresultaten. Vertrouwen voor het werken in online omgevingen Ondanks het feit dat de meeste docenten en docenten zich hebben aangepast aan de nieuwe situatie, heeft een groot aantal van hen te maken gehad met een verlies van zelfvertrouwen in hun werk. Terwijl sommige leraren reikhalzend uitkijken naar een terugkeer naar de normale gang van zaken, wordt het steeds waarschijnlijker dat in de toekomst in de meeste gevallen blended learning zal worden toegepast. De toekomst ligt in de combinatie van klassikaal onderwijs met zelfstudiematerialen, digitale leermiddelen en online colleges. De ontwikkeling van pedagogische vaardigheden en competenties voor blended learning is niet

15 langer een optie, maar een noodzaak voor alle leraren die niet willen dat hun eigen effectiviteit en zelfvertrouwen een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Self-efficacy verwijst naar iemands vertrouwen in het vermogen om een taak uit te voeren (Bandura, 1977). Zelfeffectiviteit is situatiespecifiek, dus hoewel we een hoge zelfeffectiviteit hebben als het gaat om traditionele pedagogische methoden, kunnen we even weinig zelfeffectiviteit hebben voor online of hybride onderwijs. Onze individuele beoordeling van onze bekwaamheid om les te geven, en ons vertrouwen om de barrières te overwinnen om dit te doen, vertegenwoordigt onze zelfeffectiviteit voor nieuwe onderwijsstijlen. Hoewel docenten allemaal hebben aangetoond dat ze online of hybride les kunnen geven, hebben docenten niet per se het vertrouwen dat ze het goed doen. De zelfeffectiviteitstheorie van Bandura suggereert dat er vier belangrijke bronnen zijn voor het opbouwen van vertrouwen om te presteren en vol te houden bij een taak:  meesterschap ervaring  plaatsvervangende ervaring  verbale overtuiging en  emotionele opwinding. Op basis van deze bronnen van zelfeffectiviteit zijn er een paar praktische strategieën die docenten kunnen gebruiken om vertrouwen en competentie op te bouwen voor blended learning en online lesgeven. Meesterschap ervaringen Het slagen in specifieke taken kan ons zelfvertrouwen en de kans op succes bij vergelijkbare taken vergroten. Met andere woorden, kleine veranderingen kunnen uiteindelijk leiden tot grote overwinningen. Dit vereist het stellen van realistische, haalbare doelen en het oefenen van veerkracht bij mislukkingen. Probeer niet elke nieuwe technologische strategie of functie die beschikbaar is, maar één tegelijk. Vandaag zou je kunnen proberen om Zoom-breakout rooms te gebruiken. Maak er een klein deel van de klas van, zodat als het flopt, niet de hele klas hoeft te worden geschrapt. Het kan je een of vijf lesuren kosten om volledig succes te behalen met breakout rooms, maar als je dat eenmaal doet, kan het volledig in je klas worden geïntegreerd en kun je op dat succes voortbouwen om iets anders te proberen. Met elk klein succes bereik je een beheersingservaring die je zelfvertrouwen opbouwt, totdat je je uiteindelijk volledig competent en zelfverzekerd voelt met behulp van een verscheidenheid aan op technologie gebaseerde lesmethoden. Je kunt onderweg mislukkingen ervaren, maar door redelijke doelen te stellen, verpesten die kleine uitdagingen niet een hele klas. In plaats van overweldigd te raken en de druk te voelen om elke nieuwe app of techniek uit te proberen die wordt voorgesteld om online lesgeven te verbeteren, moeten we ze als ideeën beschouwen en proberen ze beetje bij beetje te integreren. Kies een nieuw ding dat het beste bij je klas of je stijl past en probeer het een week of twee voordat je nog een nieuw element toevoegt.

16 Plaatsvervangende ervaringen en verbale overtuiging Misschien is het nu meer dan ooit belangrijk om steun te geven en te krijgen van onze collega's. De faculteit kan hun zelfvertrouwen opbouwen om nieuwe dingen in de klas te proberen wanneer ze leren en andere mensen zien slagen, en wanneer ze door anderen worden aangemoedigd. Als je erover denkt iets nieuws te proberen, is er waarschijnlijk een ander faculteitslid op de campus die het al voor jou heeft geprobeerd. Netwerk met andere faculteiten, praat met hen, leer van hen en stimuleer hen. Het observeren van successen en het ontvangen van echte verbale aanmoediging kan onze eigen interne vertrouwensreserves helpen vergroten. Maak dus tijd vrij om met elkaar in contact te komen en wees opzettelijk over het delen van uw successen, niet alleen medelijden met uw uitdagingen. Emotionele opwinding Onze eigen mentale toestand heeft invloed op de manier waarop we reageren op en waarnemen van ons zelfgevoel. Bandura (1977) stelt dat "hoge opwinding meestal de prestaties afzwakt". Wanneer we ons mentaal bedroefd voelen over de omstandigheden rond ons onderwijs, is het moeilijker om positief en zelfverzekerd te blijven over hoe we presteren in het virtuele klaslokaal. Het is belangrijk om aan zelfzorg te doen, zodat we fysiek en emotioneel gezond kunnen blijven, wat zal bijdragen aan meer optimisme en positiviteit over onze eigen onderwijservaringen. Veerkracht bij het leren van een nieuwe pedagogische methode is van cruciaal belang en is gemakkelijker vol te houden wanneer angst en twijfel aan jezelf niet de overhand hebben. Een bewuste minuut nemen voor elke les, een persoonlijke favoriete stressbeheersingstechniek oefenen of onze zorgen delen met vertrouwde collega's kan helpen onze emotionele opwinding in evenwicht te brengen en zou een prioriteit moeten zijn. Een andere mogelijke reden voor de afname van het vertrouwen van docenten in de online omgeving kan direct verband houden met een gebrek aan betrokkenheid van studenten. Opvoeders zijn professionals met de hoogste waardering voor het leren van studenten die willen voldoen aan de sociale en emotionele behoeften van studenten. Als zodanig moeten leraren successen ervaren in de online omgeving, hoogwaardige professionele ontwikkeling bijwonen met betrekking tot ontwerp en implementatie van online instructie, en kwaliteitsfeedback ontvangen van hun studenten. Conclusie Elke dag voelt als een risico als we nieuwe technologische modaliteiten en instructiestijlen uitproberen. Hoewel je denkt dat je niet genoeg beveiliging hebt en je denkt dat je niet goed les zult geven met nieuwe digitale bronnen en blended learning, zul je bij de eerste poging met risico's en ongemak te maken krijgen. Toch nemen we allemaal het risico, en de meeste dagen vallen we niet op ons gezicht, maar we voelen ons ook niet erg gracieus. Ondanks onze twijfels en struikelblokken, kunnen we leren gedijen in deze nieuwe leeromgeving en de self-efficacytheorie gebruiken om praktische begeleiding te bieden om ons te helpen daar te komen. Deze voorgestelde strategieën om het zelfvertrouwen van leraren te vergroten, zijn bedoeld om de zelfeffectiviteit van leraren te vergroten. Self-efficacy is het geloof in jezelf om op een voorbeeldig niveau te presteren. Wanneer leraren in zichzelf geloven, zullen ze harder werken

17 en zal de instructie van hogere kwaliteit en boeiender zijn. Onderzoek heeft een relatie aangetoond tussen zelfeffectiviteit en leerresultaten van studenten. Bovendien zal geloof in iemands capaciteiten leiden tot meer werkplezier, wat van invloed zal zijn op de klascultuur en de leeromgeving.

18 5. Trainingsmiddelen voor de ontwikkeling van digitale mediavaardigheden voor VET-docenten - 20 uur persoonlijk leren Inleiding De module is bedoeld om VET-docenten te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden waarmee ze nieuwe mediarijke leermiddelen voor hun leerlingen kunnen creëren. De module omvat 18 trainingsbronnen, elk met een korte tutorial en begeleiding voor een hands-on workshop. De richtlijnen voor de hands-on workshop zijn als volgt verdeeld in 3 hoofdsecties:  de sectie "Wat te gebruiken" geeft details over de beschikbare software die moet worden gebruikt  de sectie "Waarom het te gebruiken" geeft informatie over de voordelen van de gekozen software en/of de toegevoegde waarde ervan voor het beroepsonderwijs en - opleiding  de sectie "Hoe het te gebruiken" biedt de gebruiker het stapsgewijze proces dat moet worden gebruikt voor de gekozen bron Ten slotte biedt elk van de trainingsbronnen ook bronnen en referenties zoals links naar Power Point-presentaties, videozelfstudies of andere bronnen (inclusief gratis online beschikbare bronnen). Aan het einde van de module zijn de VET-docenten in staat om zelf nieuwe mediarijke leerplanbronnen te creëren, aangezien ze in staat zullen zijn om het potentieel van de nieuwe mediarijke leerplanbronnen te begrijpen en er meer over te leren.

19 Trainingsmiddelen Titel van trainingsbron Maken van quizzen met behulp van Google Forms Duur (min) 15 min zelfstudie + 105 min hands-on workshop Wat te gebruiken? Google Forms Waarom het gebruiken?  Gratis online tool  Interface is gemakkelijk te gebruiken  Automatische beoordeling  Gepersonaliseerde tests en feedback Hoe te gebruiken? 1. Google Formulieren openen 2. Voeg het gewenste aantal vraagtabs en gerelateerde teksten/antwoorden toe 3. Klik op het tabblad Instellingen 4. Schakel de optie "Maak dit een quiz" in 5. Selecteer de vraag en klik op "Antwoordtoets" om punten toe te kennen 6. Kies het antwoord of de antwoorden die correct zijn, voer de punten voor deze vraag in en klik vervolgens op de knop Gereed 7. Punten toewijzen en feedback toevoegen over alle vraagtypen Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=ct8cEB4yQ4M

20 Titel van trainingsbron Maken van quizzen met behulp van Socrative Duur (min) 10 min zelfstudie + 110 min hands-on workshop Wat te gebruiken? Socrative Waarom het gebruiken?  Kan het klaslokaal interactiever maken  Gratis online tool  Gepersonaliseerde tests en feedback Hoe te gebruiken? 1. Log in op Socrative met een docentenaccount 2. Klik op het tabblad Quizzen 3. Klik op "Quiz toevoegen" in de rechterbovenhoek en selecteer "Nieuw maken" 4. Geef de quiz een naam 5. Klik op het vraagtype waarmee u wilt beginnen in het gedeelte 'vragen' 6. Voer alle details van de vraag in, inclusief de antwoorden. 7. Selecteer aan de rechterkant welke antwoorden juist zijn. 8. Geef een toelichting op de vraag 9. Klik op de knop "Opslaan" 10. Ga verder met de volgende vraag 11. Nadat de quiz is gemaakt, klikt u op de knop "Opslaan en afsluiten" 12. Start de quiz vanuit de quizlijst Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=zaaSVwq6adU

21 Titel van trainingsbron Maken van quizzen met behulp van Mentimeter Duur (min) 10 min zelfstudie Wat te gebruiken? Mentimeter Waarom het gebruiken? ● Gratis digitale software ● Gebruiksvriendelijke interface ● Interactieve lessen, presentaties en workshops ● Realtime feedback Hoe te gebruiken? 1. Ga naar https://www.mentimeter.com/login?continue=/app en meld je aan voor een gratis account 2. Klik op het tabblad "Mijn presentaties" aan de linkerkant om eerdere presentaties te openen of een nieuwe uit te voeren 3. Klik op "Nieuwe presentatie" om een nieuwe te maken en kies uw eigen thema en ingebouwde sjabloon 4. Kies uit verschillende quiz- of inhoudsdia's om uw eigen type vraag te maken 5. Onder de vraag kun je het aantal antwoorden bepalen dat elke deelnemer mag sturen 6. U kunt het "Godslasteringfilter" gebruiken om het gebruik van ongepaste woorden te vermijden 7. Klik op "Dia toevoegen" om een nieuwe vraag aan uw presentatie toe te voegen 8. Vertel uw leerlingen om naar https://www.menti.com/ te gaan en deel te nemen aan de presentatie met behulp van de 7-cijferige code Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=9KvNg4Tc8eg

22 Titel van trainingsbron Quizzen maken met Kahoot Duur (min) 7 minuten zelfstudie Wat te gebruiken? Kahoot Waarom het gebruiken?  Moedigt leerlingen aan om creatiever te zijn  Leert studenten zelfstandig onderzoek te doen  Studenten nemen controle over hun eigen leerproces Hoe te gebruiken? 1. Meld je gratis aan met een docentenaccount 2. Klik op de "Creëer Kahoot" optie die verschijnt 3. Klik op "Voer Kahoot-titel in" in de linkerbovenhoek en kies een titel en een taal 4. Klik op "Vraag toevoegen" om een vraag voor studenten te maken 5. Onder de vraag is er een optie om een afbeelding te uploaden voor visuele hulpmiddelen 6. Kies aan de linkerkant de tijdslimiet voor elke vraag en het aantal punten dat een student zal ontvangen 7. Voeg je antwoorden onderaan toe (moet minimaal 2 antwoorden per vraag toevoegen) 8. Klik op het "vinkje" bij het juiste antwoord 9. Klik op "klaar" om het maken van de quiz te voltooien 10. Klik op "Mijn Kahoots" om je quizzen te vinden Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=zBkVp8-CDeo

23 Titel van trainingsbron Video's maken met Movie Maker Duur (min) 20 min zelfstudie + 100 min hands-on workshop Wat te gebruiken? Windows Movie Maker Waarom het gebruiken?  Makkelijk te gebruiken interface  Gratis software  Snelle bewerking van foto's en video's Hoe te gebruiken? 1. Open Movie Maker en geef het project een naam 2. Klik op de knop "Video's en foto's toevoegen" en importeer video's en foto's 3. Clips bewerken/knippen 4. Duur van foto's wijzigen 5. Clips knippen/bewerken 6. Overgangen toevoegen 7. Muziek toevoegen 8. Tekst/bijschriften toevoegen 9. Titel/eindkaart toevoegen 10. Film en project opslaan Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=bu7UUBZX7nU

24 Titel van trainingsbron Video's maken met behulp van PowToon Duur (min) 15 min zelfstudie Wat te gebruiken? PowToon: https://www.powtoon.com Waarom het gebruiken? ● Gebruiksvriendelijk visueel communicatieplatform ● Intuïtieve interface ● Snel en eenvoudig hulpmiddel voor video's en presentaties Hoe te gebruiken? 1. Ga naar https://www.powtoon.com/ om je aan te melden voor een gratis account 2. Klik linksboven op de knop "Make a PowToon" of gebruik de knop "Sjablonen" hierboven om kant-en-klare animatiesjablonen te gebruiken 3. Klik op “Blank PowToon” in het menu hierboven om een nieuwe PowToon te starten 4. Kies een look voor je PowToon 5. U kunt aan de linkerkant nieuwe dia's toevoegen en een scène kiezen of een van de voorgestelde ingebouwde geanimeerde scènes-intro's en situaties aan de rechterkant selecteren 6. Klik op de tabbladen aan de rechterkant om uw tekst en achtergrond te personaliseren en uw eigen foto's en muziek toe te voegen aan uw video of uw voice-over op te nemen 7. U kunt het gedrag van het intro- en exit-effect wijzigen voor elke afbeelding of tekst op de onderstaande tijdlijn 8. Klik op "Exporteren" en kies hoe u uw PowToon wilt exporteren Bronnen en referenties Tutorial: How to Use Powtoon FREE

25 Titel van trainingsbron Video's maken met behulp van VideoScribe Duur (min) 13 min zelfstudie Wat te gebruiken? VideoScribe: https://www.videoscribe.co/en/ Waarom het gebruiken? ● Gebruiksvriendelijke interface ● Beschikbaar op veel apparaten ● Bevat veel vooraf gemaakte afbeeldingen en cliparts ● Video's kunnen in hoge kwaliteit worden geëxporteerd Hoe te gebruiken? 1. Ga naar https://www.videoscribe.co/en/Sign-Up en maak een account aan 2. Klik op "Een schrijver maken" 3. Klik op "Tekst toevoegen" in de rechterbenedenhoek en kies persoonlijke details zoals lettertype en filter 4. Klik op het gedeelte "Tekenopties" om tijdspecificaties in te stellen 5. Klik op het "vinkje" als je klaar bent 6. Klik op het afbeeldingspictogram rechtsonder om een afbeelding toe te voegen 7. Gebruik de zoekbalk in het gedeelte "Afbeelding toevoegen" om een animatie te kiezen die bij de tekst past, of upload uw eigen animatie 8. Klik op het camerapictogram om de camera in de huidige positie te zetten, zodat de afbeelding en tekst in beeld zijn wanneer de video wordt afgespeeld 9. Sleep de afbeeldingen/tekst onderaan om de volgorde desgewenst te wijzigen 10. Klik nogmaals op "Tekst toevoegen" om een nieuw gedeelte van de video te starten en zorg ervoor dat u naar een leeg deel van het canvas scrolt 11. Gebruik rechtsboven voor gepersonaliseerde achtergrond 12. Klik op de knop "Afspelen" in de rechterbovenhoek om een voorbeeld van een video te bekijken of het eindproduct te bekijken 13. Klik op "Opslaan" in de linkerbovenhoek om de video op te slaan 14. Klik op "Exporteren" in de rechterbovenhoek om video te downloaden Bronnen en referenties How To Use VideoScribe Tutorial - Full Sparkol Video Scribe Training in Only 13 Minutes

26 Titel van trainingsbron Video's maken met behulp van Open Shot Editor Duur (min) 10 min zelfstudie Wat te gebruiken? Open Shot Editor Waarom het gebruiken? ● Gratis en open-source videobewerkingstool ● Vriendelijk in gebruik ● Snel te leren Hoe te gebruiken? 1. Ga naar https://www.openshot.org/ en download de software 2. Klik bovenaan op "Bestand importeren" om uw video-, audio- of afbeeldingsbestanden te importeren in het projectpaneel aan de linkerkant 3. Eenmaal toegevoegd, kun je de bestanden onderaan op de tijdlijn neerzetten om je clipvideo samen te stellen 4. Klik met de rechtermuisknop op een clip om uw clip bij te snijden, te roteren of te schalen of om video- en audio-overgangen toe te passen of om het volumeniveau en de audiosnelheid te wijzigen 5. Je kunt de Razor-tool boven de tijdlijn inschakelen om de clips te splitsen 6. Klik op "Titel" en kies uit verschillende geanimeerde tekstsjablonen 7. Klik op "Kies profiel" om de grootte en het frame aan te passen 8. Je kunt het videovoorbeeld aan de rechterkant bekijken 9. Klik op de knop "Video exporteren" hierboven om je uiteindelijke video te exporteren Bronnen en referenties OpenShot Video Editor - Tutorial for Beginners in 10 MINUTES!

27 Titel van trainingsbron Video's maken met behulp van Animiz/Animaker Duur (min) 10 min zelfstudie Wat te gebruiken? Animaker Waarom het gebruiken? ● Gebruiksvriendelijke interface ● Verscheidenheid aan opties voor karakters ● Heeft veel sjabloonopties Hoe te gebruiken? 1. Ga naar https://www.animaker.com/?gspk=Y2hlbnNvbmdiaW40MTQz&gsxid=t7Zdx obztoPO&sid=c-131078-animaker en klik op "Aanmelden" 2. Klik op "Maken" om video's, GIF's, personages, spraakopnamen of presentaties te maken 3. Klik op "Een video maken" om een leeg project te starten of kies uw sjabloon 4. Aan de linkerkant kun je personalisaties kiezen zoals achtergronden, personages, muziektracks, video's, afbeeldingen, stickers en teksten 5. Klik op "Creëer personage" en voeg geanimeerde effecten of stemopnames en dialogen toe aan je eigen personage om op een video te gebruiken 6. Klik op het pictogram "Voorbeeld" bovenaan om een volledig beeld van uw tijdlijn te krijgen 7. Klik op "Publiceren" om je uiteindelijke video te exporteren Bronnen en referenties Animaker - Tutorial and Complete Review!! [ 2021 ]

28 Titel van trainingsbron Creëren van digitale breakouts met behulp van Google Forms Duur (min) 10 min zelfstudie + 110 min hands-on workshop Wat te gebruiken? Google Forms Waarom het gebruiken?  Gratis online tool  Interface is gemakkelijk te gebruiken  Kan het klaslokaal interactiever maken Hoe te gebruiken? 1. Google Formulieren openen 2. Voeg het gewenste aantal vraagtabs en gerelateerde teksten/antwoorden toe 3. Kies het type vraag "Kort antwoord" 4. Activeer de optie "Gegevensvalidatie" in de rechterbenedenknop van elke vraag 5. Selecteer het type antwoord en schrijf het antwoord in het tekstvak Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=xUBgKTNr4_8 s

29 Titel van trainingsbron Creëren van digitale breakouts met behulp van Word Search Maker Duur (min) 10 min zelfstudie Wat te gebruiken? Word Search Maker Waarom het gebruiken? ● Gebruiksvriendelijke online tool ● Ruime keuze aan puzzels ● Kan worden gedownload of online worden gespeeld Hoe te gebruiken? 1. Schrijf een titel en een beschrijving en lever een enkele op een thema gebaseerde woordenlijst om een woordzoekpuzzel te maken 2. Dien je puzzel in en deel hem met je vrienden om direct online te spelen of gewoon te downloaden 3. Klik linksboven op "Woordpuzzels" om toegang te krijgen tot een brede verzameling online woordzoekpuzzels over verschillende onderwerpen 4. Klik op het tabblad "Zoeken" hierboven om een puzzel te zoeken Bronnen en referenties https://thewordsearch.com/maker/

30 Titel van trainingsbron Aanmaken van WebQuest met behulp van MS Word Duur (min) 20 min zelfstudie + 100 min hands-on workshop Wat te gebruiken? Microsoft Word Waarom het gebruiken?  Verbeterde zoek- en navigatie-ervaring  Overal documenten openen en delen  Visuele effecten toevoegen aan documenten  Zet tekst om in boeiende diagrammen  Verloren werk herstellen  Werk en communiceer effectief in verschillende talen  Schermafbeeldingen en handschrift invoegen Hoe te gebruiken? 1. MS Word openen 2. Maak de introductie 3. Ontwerp de taken 4. Definieer het proces 5. Bereid de evaluatie voor 6. Trek de conclusie 7. Bewaar je werk Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=Cw6a3b5QoAs

31 Titel van trainingsbron Posters maken met behulp van Canva Duur (min) 15 min zelfstudie + 105 min hands-on workshop Wat te gebruiken? Canva Waarom het gebruiken?  Gratis software  Veel sjablonen beschikbaar  Makkelijk te gebruiken interface  Deelbare inhoud Hoe te gebruiken? 1. Open Canva en log in op https://www.canva.com/ 2. Zoek naar "Posters" 3. Kies een sjabloon 4. Personaliseer je posterontwerp (lay-out, kleurenschema, achtergrond etc.) Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=wktoP5CkB-8

32 Titel van trainingsbron Posters maken met behulp van MS PowerPoint Duur (min) 10 min zelfstudie + 110 min hands-on workshop Wat te gebruiken? MS PowerPoint Waarom het gebruiken?  Gebruikersvriendelijk  Grote verscheidenheid aan sjablonen om uit te kiezen  Makkelijk om kleurrijke en aantrekkelijke ontwerpen te maken Hoe te gebruiken? 1. PowerPoint openen 2. Ga naar het ontwerpmenu, klik op de knop "Slide Size" en kies "Custom Slide Size" 3. Kies de afdrukstand Staand en het juiste diaformaat 4. Tekst en elementen aan de dia toevoegen 5. Organiseer alles op een aantrekkelijke manier 6. Bewaar de poster in pdf-formaat Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=NZfVV8PG1b0

33 Titel van trainingsbron Aanmaken van QR-codes met behulp van QRCode Monkey Duur (min) 5 min zelfstudie + 35 min hands-on workshop Wat te gebruiken? QRCode Monkey Waarom het gebruiken?  Gratis online tool  Makkelijk te gebruiken  Kan veel informatie bevatten  Gemakkelijk te lezen door mobiele apparaten  Voor vele doeleinden te gebruiken  Snel informatie ophalen Hoe te gebruiken? 1. Ga naar https://www.qrcode-monkey.com/ 2. Kopieer de gewenste link van een website/bestand en plak deze in het tabblad "Inhoud" 3. Klik op de knop "QR-code maken" 4. Klik op de knop "Download PNG" Bronnen en referenties https://www.youtube.com/watch?v=M9FMjawbqJo

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwNDE=